Ögonlaser

Ett alternativ för dig som har glasögon eller använder linser är att göra en laseroperation på ögonen. Ögonlaseroperationer är en av de allra vanligaste kirurgiska ingreppen som görs i världen. Detta har lett fram till att kvaliteten och säkerheten är stor för denna typ av ingrepp. Det som kirurgen i grund och botten gör är att polera delar av hornhinna med hjälp av laser.

Som med all kirurgi finns det risker med en laseroperation på ögonen. Dock är dessa ganska små varför man inte ska oroa sig för mycket. Men några av sakerna man kan uppleva är:

Temporära bieffekter

  • Röda ögon, blodkärlen spricker i ögat och skapar rödhet.
  • Torra ögon, då tårvätskan blir mindre effektiv.
  • Sämre mörkerseende
  • Känslighet för ljus

Även om riskerna för värre bieffekter inte är stora så finns de där. Här kommer några av dessa risker.

  • Starburst-effekter, strålar som kommer från ljuskällan och sprider sig utåt
  • Stor korrigering åt något håll
  • Halo-effekter, ljuskällor upplevs omges av en aura av ljus
  • Dubbelseende
  • Astigmatism

Hur går en behandling till?

Det första man gör är att besöka en optiker där man gör en förundersökning. Här kollar man upp den allmänna hälsan och ögonstatus. Denna undersökning leder fram till att man tar reda på vilken hjälp som ögonlaserkirurgi kan ge.

Om det inte uppstår några problem vid förundersökningen går man vidare och träffar en ögonläkare. Här går man igenom resultatet som undersökningen hos optikern ger. Sedan gör läkaren själv en bedömning av ögats status och vilken behandling som kan bli aktuell.

När den bokade dagen för behandlingen kommer så är det bara att inställa sig hos sin kirurg för operation. Tidsåtergången för operation plus lite återhämtning efter ligger på några timmar så det tar inte speciellt lång tid innan man kan gå hem. Det är inte ovanligt att man känner lite obehag de första dygnen efter operationen. Vidare är det inte att rekommendera att utföra något synkrävande arbete de första dagarna efter ögonlaseroperationen.

Efterkontroller kommer sedan att göras med jämna mellanrum den närmaste tiden efter operationen för att säkerställa att allt är bra.